Vitka proizvodnja

LEAN MANUFACTURING ALI VITKA PROIZVODNJA

je princip , filozofija, ki jo ne moremo kupiti in aplicirati, ampak jo moramo kolektivno zaživeti na vseh nivojih podjetja, vključno z lastniško, vodstveno, razvojno, aplikativno in proizvodno sfero. Vodilo se glasi MANJ JE BOLJE in s tem je tudi definiran MINIMALIZEM v proizvodnih procesih, vendar v mejah, ki še zagotavlja količinsko ,časovno in kvalitativno ustreznost izdelkov.Ponavljanje pomembnosti orodij, kot so : JIT,KAIZEN,TQM,TPM,CM,PY,6-SIGMA,5-S,SCM,8-D,… nam ne pomaga, kar nas uči trenutna kriza, če sami ne presežemo raven egocentričnega miselnega toka in spremenimo smerni tok spirale navzven, kar pomeni , da so s problematiko seznanjeni vsi udeleženi v procesu in s tem tudi nemudoma povabljeni k reševanju le-te. To je predpogoj , ki teži k humani, inovativni, homogeni in uspešni proizvodnji.

VITKA PROIZVODNJA – KAJ ZAJEMA ?

“Vitka proizvodnja” je koncept, ki izhaja iz japonske proizvodne filozofije, znane kot “Lean Manufacturing” ali “Vitka proizvodnja”. Ta filozofija se osredotoča na zmanjševanje izgub, povečanje učinkovitosti in izboljšanje kakovosti v proizvodnem procesu.

Ključni principi vitke proizvodnje vključujejo:

 1. Identifikacija vrednosti: Osredotoča se na to, kaj res dodaja vrednost končnemu izdelku iz perspektive kupca.
 2. Kartiranje toka vrednosti: Analizira se tok dela in identificirajo vse dejavnosti, ki prispevajo k ustvarjanju izdelka ali storitve.
 3. Ustvarjanje prototoka: Cilj je odpraviti zastoje in izgube časa, ustvarjajoč čim bolj tekoč tok proizvodnje.
 4. Proizvodnja po naročilu: Zmanjšuje se zaloge in proizvaja se samo toliko, kolikor je potrebno, namesto ustvarjanja velikih zalog.
 5. Zanesljivost: Doseganje stabilnega proizvodnega procesa za zmanjšanje variacij in izgub.
 6. Nenehno izboljševanje: Stalno iskanje izboljšav procesa in odpravljanje nepotrebnih korakov.
 7. Vključevanje zaposlenih: Spodbuja se vključevanje vseh zaposlenih v razmišljanje o izboljšavah.

Vitko proizvodnjo je mogoče uporabiti v različnih industrijah in sektorjih, ne samo v proizvodnji, temveč tudi v storitvah, logistiki in drugih področjih. Cilj je doseči visoko učinkovitost, zmanjšati stroške, izboljšati kakovost izdelkov ali storitev ter hitreje reagirati na spremembe na trgu.

V INDUSTRIJSKI PROIZVODNJI

Koncept vitke proizvodnje se široko uporablja v industriji kot orodje za optimizacijo procesov, povečanje učinkovitosti in izboljšanje konkurenčnosti. Tu je nekoliko področij, na katerih se pogosto uporablja:

 1. Proizvodnja: Vitka proizvodnja se najprej razvila v proizvodnji, še posebej v avtomobilski industriji, z uvedbo sistema Toyota Production System (TPS). Ta pristop se zdaj uporablja v številnih drugih sektorjih, vključno z elektroniko, farmacevtsko industrijo, prehrambeno industrijo in drugimi.
 2. Logistika in oskrbni verigi: Vitki koncepti se lahko raztezajo tudi na logistične procese in oskrbno verigo. Upravljanje zalog, optimizacija prevoza in boljša uskladitev dobavne verige so ključni cilji.
 3. Informacijska tehnologija: Načela vitke proizvodnje so lahko uporabna tudi v razvoju programske opreme in drugih projektih informacijske tehnologije. Agilni razvoj programske opreme, na primer, delno temelji na načelih vitkega razvoja.

Predstavljamo vam gradnike za vitko proizvodnjo v predelovalni industriji.

Za pomoč pri izbiri ustreznih gradnikov, se obrnite na naše strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami pri zagotavljanju ročnih , ergonomskih in vitkih postrojenj , kot tudi logističnih povezav med proizvodnimi celicami.

Kontakt :

Enej Saksida    tel. 041 655 726

Jakob Saksida  tel. 041 383 669 

 

 

Naša ponudba gradnikov za vitko proizvodnjo in interno logistiko :

KATALOGI VITKA PROIZVODNJAPROCESOV

Zanimam se za produkt:

Vitka proizvodnja

  Soglašam, da posredovane osebne podatke hranite in uporabite, da me prek e-naslova ali telefona občasno obveščate o:


  Vaše podatke bomo uporabljali izključno za namen, za katerega smo pridobili vašo privolitev. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podrobnosti o varovanju osebnih podatkov si preberite na strani Splošni pogoji poslovanja.